16/08/2013

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẤM NHÔM TỔ ONG

Quy trình sản xuất tấm nhôm tổ ong (Aluminum Honeycomb Panel - AHP) với dây chuyền sản xuất liên tục, giúp tấm nhôm tổ ong (tấm Honeycombthẳng, phẳng, cường độ cao và chất lượng đáng tin cậy.

Nhôm tấm tổ ong được sản xuất thông qua quá trình cán ở nhiệt độ thấp - nhiệt độ trung bình - nhiệt độ cao - cán định hình nhiệt độ thấp - hoàn thiện sản phẩm qua quá trình tạo hình và làm mát. Quy trình sản xuất qua 4 bước cơ bản sau:quy trình sản xuất tấm nhôm tổ ong

Xem nhiều hơn tại: http://www.nhomtoong.com/